Peiler: Overzicht producten en werkterrein

PEILER is actief:
 - Als advies- en studiebureau voor milieu & ruimtelijke ordening.
 - in het ontwerpen, begeleiden en realiseren van plannen met professionaliteit, vertrouwen    
   en flexibiliteit. Met een geïndividualiseerde aanpak van elk project.
- Voor particulieren, bedrijven en openbare instellingen.
- Speelt proactief in op het sterk veranderend wettelijk kader.

MILIEU
- Doelgerichte, kwaliteitsvolle omgang van milieuproblemen binnen de verstedelijkte en open ruimte.
- Ontwerpt, begeleidt en realiseert:
          ° Plan- en projectMER's
          ° Merscreenings
          ° Passende beoordelingen
          ° Natuurtoetsen
          ° Boscompensaties
          ° Watertoetsen
          ° Landschapsevaluaties
          ° ...
- Staat haar klanten bij met juridisch advies en technische bijstand.

RUIMTELIJKE ORDENING 
- Staat voor de ontwikkeling en realisatie van plannen met ruimtelijke en milieukwaliteit, duidelijke  
  bestemmingen o.b.v. zorgvuldige en globale milieutoetsen.
- Ontwerpt, begeleidt en realiseert:
         ° Structuurplannen
         ° Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)
         ° Planologische attesten
         ° Masterplannen
         ° Inrichtingsplannen
         ° Functiewijzigingen
         ° Regularisaties
         ° Uitbreidingen
         ° ...
- Staat haar klanten bij met juridisch advies en technische bijstand.

Wil u meer informatie over één van hogervermelde diensten of wil u een vrijblijvende offerte? Aarzel uiteraard niet ons te contacteren:

PEILER - Kerkstraat 27 - TERNAT (St. Katherina-Lombeek)  - Tel 02/466.10.85 - Fax 02/466 91.38
Johan Kestemont - Jurist/milieubeheer - 0492/80.47.33 – johank@peiler.be 
Lukas Verdoodt - Bouwkundig ingenieur/Stedenbouw & ruimtelijke planning - 0471/56.66.57 - lukasv@peiler.be (erkend planoloog)